Dla kogo są zabiegi w komorze hiperbarycznej

Do dzisiaj odkryto ponad  100 zastosowań tlenoterapii hiperbarycznej. Udowodniono jej skuteczność w takich schorzeniach jak: autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, udary, reumatyzm, migrena, depresja, zaburzenia seksualne, nadwaga, otyłość, borelioza.

Tlenoterapia może również spierać takie dziedziny medycyny jak dermatologia, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna, gastrologia, ortopedia, stomatologia, medycyna estetyczna, medycyna sportowa.

Autyzm

Hiperbaryczna terapia tlenowa może pomagać osobom dotkniętym autyzmem poprzez:

 • zmniejszenie stanu zapalnego mózgu
 • dotlenienie rejonów dotkniętych hipoperfuzją
 • sprzyja angiogenezie
 • usuwa toksyny
 • przyspiesza regenerację jelit
 • stymuluje produkcję komórek macierzystych
 • hamuje rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych

Efekty zaobserwowano u pacjentów z autyzmem poddanych tlenoterapii hiperbarycznej to:

 • lepszy sen
 • zwiększona koncentracja i uwaga
 • zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości jelitowych
 • lepszy kontakt z dzieckiem
 • poprawa umiejętności komunikowania się z otoczeniem
 • większa aktywność, zaangażowanie
 • poprawa funkcji językowych
 • poprawa w zakresie rozumienia języka i przyswajania nowych pojęć i słów
 • zmniejszenie objawów zniechęcenia i drażliwości
 • lepsze radzenie sobie z zadaniami
 • poprawa działania układu immunologicznego (rzadsze infekcje wirusowe)
 • poprawa w obrębie małej i dużej motoryki
 • lepszy nastrój
 • zmniejszenie się frustracji i lękliwości
 • polepszenie kontaktu wzrokowego
 • widoczny wzrost apetytu
 • lepsze funkcjonowanie jelit

Mózgowe porażenie dziecięce

Tlenoterapia hiperbaryczna w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym jest terapią wspomagającą, przyspieszającą proces reedukacji psychoruchowej poprzez właściwe dotlenienie komórek nerwowych. Tlen hiperbaryczny ma wpływ na :

 • poprawę metabolizmu w tkance nerwowej,
 • ożywienie i pobudzenie uśpionych komórek przywracając ich właściwe
 • funkcjonowanie,
 • poprawę warunków przepływu w mikrokrążeniu,
 • podnoszenie aktywności mózgu i koncentracji,
 • łagodzenie stanów depresyjnych,
 • łagodzenie obrzęków mózgu,
 • przyczynia się do zmniejszenia obrzęku i zwiększenia elastyczności erytrocytów,
 • zwiększanie przepuszczalności do komórek źle ukrwionych (tlen jest w stanie trafić do miejsc, gdzie w normalnych warunkach byłoby to niemożliwe).

Rehabilitacja Neurologiczna

Tlenoterapia hiperbaryczna ma wpływ na odzyskanie przez pacjentów funkcji neurologicznych poprzez poprawę metabolizmu komórkowego oraz usunięcie toksycznych gazów z krwioobiegu. Komora hiperbaryczna umożliwia dostarczenie do organizmu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem, który dotlenia mózg zwiększając jego aktywność, przez co wspomaga pracę układu nerwowego. Tlen hiperbaryczny ma wpływ na wiele schorzeń neurologicznych:

 • poprawia metabolizm w tkance nerwowej,
 • ożywia i pobudza uśpione komórki przywracając ich właściwe funkcjonowanie,
 • poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu,
 • podnosi aktywność mózgu i koncentrację,
 • łagodzi stany depresyjne,
 • łagodzi obrzęk mózgu,
 • ochronnie wpływa na skutki udaru mózgu,
 • przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji (badania naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiw dowodzą, że stan osób poddanych terapii hiperbarycznej znacznie się poprawił, dochodziło do ustąpienia paraliżu, wzrostu czucia i powrotu mowy, uśpione neurony zaczęły ożywać nawet po 3 latach od udaru), przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji,
 • ma zastosowanie w porażeniach mózgowych i pourazowych uszkodzeniach mózgu – przyczynia się do zmniejszenia obrzęku i zwiększenia elastyczności erytrocytów,
 • zwiększa przepuszczalność do komórek źle ukrwionych (tlen jest w stanie trafić do miejsc, gdzie w normalnych warunkach byłoby to niemożliwe).

Medycyna sportowa

Komora hiperbaryczna tworząc środowisko zwiększonego ciśnienia w otoczeniu pacjenta, powoduje większą absorpcję tlenu do organizmu, pobudza szpik kostny do produkcji komórek macierzystych dzięki temu jest ich w krwiobiegu do 8 razy więcej niż w normalnych warunkach. Zwiększone stężenie tlenu we krwi pozwala dostarczyć większą ilość tlenu do narządów, stymulując naturalny proces gojenia się. W efekcie czas rekonwalescencji się zmniejsza a wydajność i wytrzymałość wzrasta.

Coraz więcej sportowców dzięki zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej po absencji spowodowanej kontuzją lub spadkiem wydolności wraca do sportu znacznie szybciej i ze zwiększoną siłą fizyczną. W przygotowaniu zawodnika do startów w różnego rodzaju konkurencjach wytrzymałościowych, ważne jest aby szczyt wydolności organizmu miał miejsce w odpowiednim czasie, tak więc plan treningowy musi zawierać czas na odpoczynek i regenerację sił, aby zagwarantować że w momencie startów organizm nie będzie przemęczony. Okresy te są konieczne, ponieważ czas regeneracji ma fizjologiczne ograniczenia. Wymagający plan treningowy jest niezbędny w przygotowaniu organizmu sportowca do konkurencji.

Zasadniczym elementem tego szkolenia sportowego jest stałe obciążenie organizmu z narażeniem go na utratę sprawności. Nawet w przypadku braku kontuzji, zawodnicy często doświadczają bólu po treningu. Ten dyskomfort powstaje z powodu mikrouszkodzeń tkanki mięśniowej, wiązadeł, ścięgien, które powstają podczas ekstremalnego wysiłku. Mikrouszkodzenia mięśni powstałe podczas treningu są niezbędne do budowania siły zawodnika. Natomiast zdolności sportowe są ograniczone tym jak szybko wyczynowiec potrafi zregenerować swój organizm po wszelkiego rodzaju uszkodzeniach.

Dzięki terapii hiperbarycznej organizm jest w stanie przyswoić większe dawki tlenu, ilość rozpuszczonego tlenu w osoczu wzrasta nawet 16-krotnie podczas terapii. Jak pokazują badania, metoda ta pozwala zwiększyć wydolność organizmu nawet o 10 %.

Dzięki terapii hiperbarycznej:

 • zmniejsza się czas rekonwalescencji po kontuzjach i urazach,
 • zmniejsza się obrzęk po uszkodzeniach,
 • zwiększa się ilość molekuł ATP,
 • zanika efekt „zakwaszenia mięśni”,
 • skraca się czas regeneracji organizmu po treningu,
 • złagodzenie stanu zapalnego
 • wzrasta liczba komórek macierzystych
 • następuje lepsza koncentracja
 • zwiększa się wydolność organizmu

Z terapii hiperbarycznej korzystają  największe gwiazdy sportu wyczynowego: lekkoatleci, kulturyści, piłkarze.

Dermatologia

Komory hiperbaryczne są rewelacyjnym narzędziem w leczeniu wielu chorób skóry i jest szeroko wykorzystywana do leczenia patologii skóry. Podstawą sukcesu jest  maksymalne dotlenienie tkanek, dzięki podwyższonemu ciśnieniu tlen transportowany jest nie tylko przez krew ale także przez osocze oraz płyn rdzeniowo-mózgowy. Dzięki komorze hiperbarycznej następuje redukcja wszelkich ognisk zapalnych, bakteryjnych lub alergicznych na skórze lub w skórze. Wzmacniany jest układ immunologiczny dzięki czemu organizm zwalcza zakażenia i nie dopuszcza do powstania infekcji. Zabieg działa stymulująco na fibroplasty, które odpowiedzialne są za syntezę m.in kolagenu i elastyny czyli włókien zapewniających elastyczność skórze. Dotlenienie sprzyja wzmożonej regeneracji nabłonka, zwiększa utlenowanie tkanek, przyśpiesza wydalanie toksyn, poprawia metabolizm całego ciała.

Łuszczyca
Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą chorobą skóry, która charakteryzuje się występowaniem na skórze łuszczących się wykwitów. Choroba ta należy do najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych. Wśród wielu czynników indukujących tę chorobę, należy wymienić czynniki immunologiczne-nieprawidłowe funkcjonowanie limfocytów T i wydzielanych przez nie cytokinin. Wiąże się to ze stałym stanem zapalnym.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga leczenie łuszczycy trójpłaszczyznowo:

 1. Przyspiesza gojenie ran skórnych. Działając stymulująco na fibroblasty, poprawia elastyczność skóry oraz sprzyja wydajniejszej regereracji nabłonka.
 2. Zmniejsza stan zapalny, poprzez wzmocnienie układu immunologicznego.
 3. Oczyszcza organizm przyspieszając wydalanie toksyn.

Rehabilitacja Kardiologiczna

Choroba niedokrwienna serca:
Stabilna postać choroby niedokrwiennej serca: korzystny wpływ hiperbarii tlenowej na funkcję skurczową lewej komory serca, zmniejszenie częstości i nasilenia lub całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych o charakterze wieńcowym, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów niewydolności serca, zwiększenie tolerancji wysiłku, podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

Ostre zespoły wieńcowe i zawał serca:
Terapia tlenem hiperbarycznym stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (w zawale serca lub niestabilnej chorobie wieńcowej) poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczyć obszar martwicy mięśnia sercowego. Połączenie terapii standardowej oraz hiperbarii tlenowej może zmniejszać u chorych śmiertelność oraz ryzyko poważnych powikłań sercowo- naczyniowych. Skróceniu ulega czas trwania bólu wieńcowego, obserwuje się istotne zmniejszenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa (zwłaszcza bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia). Efektywne zmniejszenie niedotlenienia tkankowego i poprawa funkcji skurczowej lewej komory.

Zaburzenia rytmu serca:
Przyczyną wystąpienia zaburzeń rytmu serca w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego, dlatego zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do tych komórek może się przyczynić do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii. Odnotowuje się pozytywny wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na zmniejszenie częstości i czasu trwania napadów arytmii, wzrost pojemności minutowej serca, zmniejszenie nasilenia objawów hiperwentylacyjnych oraz obniżenie katecholamin we krwi.

Wady serca:
Hiperbarię tlenową stosuje się do leczenia niewydolności serca u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej w przebiegu choroby reumatycznej, po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i wymianie uszkodzonych w przebiegu procesu reumatycznego zastawek serca-zmniejsza śmiertelność pooperacyjną.

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej  w gastrologii:

 • Nieoperacyjne nowotwory przełyku i wpustu: skojarzone zastosowanie hiperbarii tlenowej oraz terapii fotodynamicznej zwiększa skuteczność leczenia, wydłuża średni czas przeżycia, zmniejsza wartość indeksu dysfagii oraz rozmiarów guza.
 • Choroba wrzodowa:  terapia z użyciem tlenu hiperbarycznego jest szczególnie zalecana starszym pacjentom z wrzodami trawiennymi, u których współistnieje miażdżyca i choroba wieńcowa, zastosowanie terapii skojarzonej poprawia efekt leczniczy i przyspiesza gojenie się nadżerek i owrzodzeń. U chorych leczonych H2 blokerami z powodu wrzodów dwunastnicy, po zastosowaniu terapii hiperbarycznej obserwuje się wzrost stężenia prostaglandyny PGE w soku żołądkowym. Prostaglandyna jest odpowiedzialna między innymi za regulację mikrokrążenia i stymulację produkcji wodorowęglanów. Terapia hiperbaryczna stosowana jako metoda uzupełniająca, z powodu perforacji wrzodów żołądka i dwunastnicy, dwukrotnie skraca czas trwania rehabilitacji po zabiegowej i zmniejsza o ponad 50% liczbę powikłań pooperacyjnych. U chorych z zaburzeniami hemodynamicznymi i oddechowymi w przebiegu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, stanowiącym powikłanie choroby wrzodowej, obserwuje się lepszą kompensację hemodynamiczną układu krążenia oraz brak konieczności stosowania oddechu wspomaganego.
 • Niedrożność jelit: znacząca redukcja objętości gazów jelitowych, zmniejszenie średnicy niedrożnych pętli jelita, poprawa kurczliwości jelit-przywrócenie prawidłowej perystaltyki, dotlenienie ściany jelita poprawia przeżywalność tkanek w obszarze objętym niedrożnością i przywraca prawidłową motorykę, przepona powraca do normalnej pozycji, co przywraca prawidłową wentylację i sprzyja poprawie powrotu żylnego. Stosowanie tlenu hiperbarycznego pobudza antybakteryjne czynności leukocytów i prowadzi do zahamowania namnażania się bakterii i znacznej redukcji ilości produkowanych przez nie endotoksyn.
 • Niedrożność jelit w przebiegu choroby Hirschprunga lub innych wad rozwojowych odbytu i odbytnicy: wprowadzenie terapii hiperbarycznej, jako metody uzupełniającej leczenie operacyjne, pozwala na skrócenie okresu odżywiania pozajelitowego oraz znaczące zmniejszenie powikłań ropnych i septycznych, poprawia ukrwienia ścian jelit, zmniejszenie refluksu dożołądkowego oraz zmniejszenie występowania zakażeń bakteriami beztlenowymi.
 • Inne choroby jelit: przydatność hiperbarycznej terapii tlenowej potwierdzono w leczeniu infekcji krocza i miednicy mniejszej stanowiących powikłanie po zabiegach chirurgicznych w obrębie odbytu, popromiennych uszkodzeń odbytu po zabiegach radioterapii narządów miednicy mniejszej oraz przewlekłej szczeliny odbytu. Hiperbaria tlenowa przynosi dobre rezultaty, jako leczenie wspomagające w nieswoistym zapaleniu jelita grubego.
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B: duża efektywność terapii hiperbarycznej- obniżenie aktywności aminotransferazy alaninowej i gamma-glutamylotranspeptydazy, stężenia IgG i IgM, a także wartości markerów aktywności procesu zapalnego w wątrobie.
 • Przeszczep wątroby: istotnie zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepicy w naczyniach przeszczepionej wątroby, redukuje ilość powikłań septycznych, zmniejsza ilość koniecznych retransplantacji. Wdrożenie hiperbarii tlenowej po zabiegu częściowej resekcji miąższu wątroby normalizuje stężenie glutaminy w surowicy będącego wskaźnikiem powrotu prawidłowej funkcji wątroby po przebytej operacji.
 • Ropień okołotrzustkowy: złagodzenie dolegliwości bólowych, normalizacja temperatury ciała, oraz zmniejszenie rozmiarów ropnia.

Ortopedia i reumatologia

Liczne prace eksperymentalne oraz praktyka potwierdzają korzystne działanie HBO na przebieg procesów metabolicznych i regeneracyjnych zachodzących w tkance kostnej, chrząstce, strukturach okołostawowych oraz w mięśniach szkieletowych. Skuteczność hiperbarycznej terapii tlenowej udokumentowano w przypadku:

 • zapalenia kości
 • urazów kości i tkanek miękkich kończyn
 • zespołu cieśni nadgarstka
 • reumatoidalnych i zwyrodnieniowych chorób stawów
 • osteoporozy
 • fibromialgii
 • martwicy kości
 • urazów sportowych

Podczas sesji hiperbarii tlenowej fibroblasty – komórki odpowiedzialne za regenerację tkanki łącznej otrzymują odpowiednią dawkę tlenu, dzięki czemu mogą skutecznie syntetyzować kolagen, elastynę i proteoglikany. Komórki usuwające martwą kość (osteoklasty) również potrzebują tlenu do efektywnego działania.

W przypadku urazów kości zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu i poprawa przepływu krwi w uszkodzonych kończynach. W konsekwencji wzrost ciśnienia tlenu w kościach i otaczających tkankach miękkich prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów i fibroblastów i nasilenia angiogenezy powoduje ustępowanie procesu zapalnego i przyśpieszenie gojenia. Ponadto HBO działa bakteriobójczo zwłaszcza w przypadku bakterii beztlenowych stanowiących częsty czynnik etiologiczny pourazowych zakażeń kości. Podczas procesu zapalnego dochodzi do hipoksji tkanki, która powoduje m.in. zmniejszenie aktywności komórek żernych. HBO pobudza działanie fagocytów zależne od stężenia tlenu.

 

Medycyna Estetyczna

Starzenie się skóry jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych ustroju. W pragnieniu zachowania na dłużej młodego, świeżego wyglądu, coraz więcej kobiet decyduje się na zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej. Jednak nawet te najmniej inwazyjne zabiegi wymagają od organizmu przystosowania się i regeneracji.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga regenerację skóry po wszelkich ingerencjach medycyny estetycznej. Co więcej, stosując zabiegi tlenotarapii hiperbarycznej, możemy efekt uzyskany po zabiegu utrzymać na dłużej.

To, co medycyna estetyczna czyni dla naszej urody z zewnątrz, to terapia w komorze hiperbarycznej wspomaga wewnątrz. Działając stymulująco na fibroblasty, uelastycznia skórę, a dbając o jej prawidłowy poziom natlenowania i odżywienia, zwiększa jej zdolności regeneracyjne do tego stopnia, że komórki macierzyste zwiększają swój wzrost nawet ośmiokrotnie!

Nadwaga i otyłość

Tlenoterapia hiperbaryczna od lat na zachodzie wykorzystywana jest jako sposób na rewelacyjne wspomaganie w walce z nadwagą i otyłością. Dostarczanie tlenu do organizmu rozbudza procesy  życiowe, szczególnie związane z metabolizmem, w związku z tym terapia w komorze hiperbarycznej jak najbardziej sprawdza się u osób z nadwagą i otyłych, ponieważ przyśpiesza przemianę materii. Ważnym elementem jest również fakt,  że tlen pomaga w oczyszczaniu i odtruwaniu organizmu oraz pozbywaniu się wolnych rodników. Dodatkowo  dotlenia organy odpowiedzialne za procesy metaboliczne m.in. tarczycę, trzustkę oraz wątrobę. Dotlenienie  tych organów powoduje znaczne przyśpieszenie procesu przemiany materii i spalania tkanki tłuszczowej. Wspomaganie odchudzania za pomocą komór hiperbarycznych bardzo podnosi efektywność diety i ćwiczeń a poza tym zbawiennie działa również na inne obszary organizmu.