Protokół tlenoterapii hiperbarycznej

Typowy protokół tlenoterapii hiperbarycznej polega na minimum czterdziestogodzinnej serii zabiegów z 24% tlenu  na poziomie 1.3 ATA lub 1.5 ATA z użyciem komory ciśnieniowej konstrukcji elastycznej.

Każdy zabieg trwa od jednej do dwóch godzin. Serie można ponawiać z zachowaniem kilkutygodniowych przerw.
Ryzyko toksyczności tlenu przy użyciu komory ciśnieniowej konstrukcji elastycznej oraz powietrza o podwyższonej zawartości tlenu jest stosunkowo niewielkie. W celu uniknięcia stresu oksydacyjnego, mogącego wystąpią w związku z absorpcją przez organizm zwiększonej dawki tlenu, wskazane jest przyjmowanie podczas trwania terapii substancji przeciwutleniających, takich jak witaminy C, A, E, D, oraz koenzym Q10.