Terapia hiperbaryczna ( zwana również jako HBO lub HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy)

To leczenie polegające na dostarczeniu do organizmu dużej ilości tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia. Zabieg odbywa się w specjalnie skonstruowanej komorze hiperbarycznej, w której ciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. W trakcie zabiegu ilość tlenu wzrasta kilkunastokrotnie w porównaniu z oddychaniem w warunkach naturalnego ciśnienia atmosferycznego, gdzie tlen w organizmie nie jest wówczas przenoszony tylko przez hemoglobinę, lecz ulega również rozpuszczeniu w osoczu krwi.